Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

निवास


अघोरी नेहमी आपले झोपडे स्मशानातच बनवतात. सतत एक धुनी त्यांच्या जवळ पेटत असते. जनावरानमध्ये त्यांना फक्त कुत्रे पाळायला आवडतात. त्याच्या सोबत त्याचे शिष्य राहतात जे त्याची सेवा करतात. अघोरी आपल्या शब्दाचे पक्के असतात.