Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

नर – नारायण अवतार


सृष्टीच्या आरंभी भगवान विष्णूनी धर्माच्या स्थापनेसाठी दोन रुपात अवतार घेतला. या अवतारात त्यांनी आपल्या मस्तकावर जटा धारण केलेल्या होत्या. त्यांच्या हातात हंस, चरणांत चक्र आणि वक्षस्थळावर श्रीवत्स चिन्ह होते. त्यांचा संपूर्ण वेश तपस्वींप्रमाणे होता. धर्म ग्रंथांनुसार भगवान विष्णूनी नर – नारायणाच्या रूपाने हा अवतार घेतला होता.