Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

त्रिदोष प्रकर्षाने वाढणे


 त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) यामध्ये ज्यांचे नाक वाहू लागते, त्यांचे जीवन १५ दिवसांपेक्षा अधिक शिल्लक नाही असे समजावे. जर कोणा व्यक्तीचे तोंड आणि कंठ वारंवार सुकू लागले तर समजावे की ६ महिने होईपर्यंत त्याचा मृत्यू निश्चित आहे.