Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

बालाजी मंदिर, राजस्थान


राजस्थानच्या मेहंदीपूर  येथे स्थित हे मंदिर तंत्राच्या दृष्टीकोनातून फार पवित्र मानले जाते. असं म्हणतात की ज्या लोकांना काही भूत - प्रेत यांची बाधा होते ते इथे झाडू फुंकण्यासाठी येतात. आजपासून १००० वर्षांपूर्वी  येथे श्री बालाजी,  श्री प्रेतराज सरकार आणि श्री कोतवाल भैरव हे देव प्रकट झाले होते अशी मान्यता आहे

प्रेतबाधेने पिडीत भक्तगण