Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

अनेकपतिका

हि भूतामध्ये आढळणारी अत्यंत सर्वसामान्य जात आहे. हे नाव जर्मन शब्दातून तयार झाले आहे ज्याचा अर्थ ‘ गोंगाट करणारे भूत’. वस्तू हलवणे, ठक ठक आवाज करणे, वस्तूंची फेकाफेक करणे असे पोरकट प्रकार हि भुते विशेषत: करतात. साधारणपणे अहिंसक असलेली हि भुते लोकांना काही वेळा धक्का देखील मारला आहे आणि आग देखील लावली आहे. अनेकपतिका एकाच व्यक्तीशी संलग्न असतात जी व्यक्ती त्यांना आवडते. यामुळेच जागा बदलली तरी ही भुते त्या व्यक्तीच्या मागावर असतात. काहींच्या मते अशा व्यक्ती स्वत:च आपल्या चेतानात्मक प्रतिभेच्या माध्यमातून असे प्रकार घडवून आणतात असा स्थितीत भूत उपस्थित नसते.

 

भूत : सत्य की असत्य

भयकथा संपादक
Chapters
भूमिका
भूत म्हणजे काय?
परस्पर संवादात्मक व्यक्तिमत्व प्रकार
स्पष्ट झलक
जीवंत व्यक्तीचे भूत
निर्जीव वस्तु भूत
प्राण्यांची भुते
अमानवी भुते
अनेकपतिका
भूतांचे फोटो, आकृती, प्रकाशग्रह, चक्र आणि पूर्ण शरीर
जगातील सर्वात विश्वसनीय भूतांचे अनुभव : द गुर्डोन लाइट
जगातील सर्वात विश्वसनीय भूतांचे अनुभव : बोरले रेक्टोरी
जगातील सर्वात विश्वसनीय भूतांचे अनुभव : ब्राउन लेडी ऑफ़ रायन्हम हॉल
जगातील सर्वात विश्वसनीय भूतांचे अनुभव : मोस बीच डिस्टिलरी – मोस बीच कैलिफ़ोर्निया
जगातील सर्वात विश्वसनीय भूतांचे अनुभव : विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस – सन होसे कैलिफ़ोर्निया
जगातील सर्वात विश्वसनीय भूतांचे अनुभव : क्रेइस्चेर मेन्शन –स्टेटन आइलैंड न्यू यॉर्क
जगातील सर्वात विश्वसनीय भूतांचे अनुभव : लेम्प मेन्शन एंड ब्रेवरी – सेंट लुइस मिस्सौरी
जगातील सर्वात विश्वसनीय भूतांचे अनुभव :बुलक होटेल – डेड वुड साउथ डकोटा