Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

निष्कर्ष

आपण पाहिलंत कसं ह्या लोकांना नवीन जीवन प्राप्त झालं आणि त्यांच्या जुन्या आठवणी सजीव चित्र देखील त्यांचा मनात राहिलं . वैज्ञानिक कोणताही तर्क करू देत पण हे हि सत्य 

आहे कि प्रत्येकाच्या जीवनात काही असे अ उलगडणारे प्रश्न आणि रहस्य आहेत . ज्याच उत्तर कोणीही देऊ शकत नाही . कोणालाही आगीची भीती आहे तर कोणी आंधरापासून दूर 

पळतो आणि कोणी आयुष्यभर प्रेम शोधत राहतो . अस म्हणतात कि मागच्या जन्मी केलेल्या कर्माच कमीच फळ ह्या जन्मी मिळतं . कदाचित माणसाला आपल्या जीवनात 

मिळालेल्या दुःखाच हे पण एक प्रमुख कारण औ शकेल . जे काही असेल हा विषय एका उघड्या पुस्तकासारखा आहे आणि ह्याच्या प्रश्नाचं उत्तर कोणाच्याही जवळ नाही . 
तर सांगा बरं हे सर्व वाचून आपल्याला काय वाटतं .