Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

भूमिका

पुनर्जन्म  अशी दृश्य किंवा धार्मिक संकल्पना आहे, ज्यानुसार आत्मा शरीर मरणानंतर दुसऱ्या शरीरात एक नवीन जीवन सुरु करू शकते. हि संकल्पना हिंदू धर्माची एक मुख्य संकल्पना 

आहे. बुद्ध धर्माच्या दुसर्या जन्माच्या संकल्पनालाही पुनर्जन्म म्हटले जाते आणि पायथागोरस, प्लाटो ,  सोक्राटस यांच्यासारख्या ऐतिहासिक व्यक्ती सुधा ह्या विचारांशी सहमत आहेत. 

हि अध्यात्म , ब्राम्हविद्या आणि एकांकारासारख्या कितेक जुन्या व आधुनिक धर्माचा सुद्धा भाग आहे आणि पूर्व आशिया , सायबेरिया दशीन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया च्या कितेक जागी 

अस्तित्वात असलेल्या जातींची अविभाज्य भाग आहे. 

अध्यापि व्यक्ती पुनर्जन्म घेऊ शकतो हे य्शुही , ईसाई , इस्लामचे अब्राम्हिक धर्म मानणारे कित्येक गट  पुनर्जन्माला मान्यता देतात . ह्या गटांत  कब्बालः कैदर   द्रुज आणि 

रोजिक्रुशनचे ऐतिहासिक व समकालीन शिष्य सामील आहेत. गेल्या काही दशक कित्येक युरोप आणि अमेरिकेतील लोकांनी सुधा पुनर्जन्मात रस दाखवला आहे. समकालीन चित्रपट , 

पुस्तक आणि लोकप्रिय गाण्यामध्ये सुधा कित्येकवेळा पुनर्जन्माचा उल्लेख येतो.